Truyện cười: Ông bố tiết kiệm của năm

– Con đợi sang năm đi. Hai đứa em con chúng nó đủ tuổi rồi bố cho cả ba đứa bọn con đi học luôn thể.

– Sao thế được? Đến lúc ấy con thừa những hai tuổi cơ à?

– Thừa hay thiếu không quan trọng. Cái quan trọng là ba đứa sẽ học chung một bộ sách giáo khoa và chung một phụ huynh. Con hiểu chưa?- !!!!!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *